Аксесоари за Ламинат

Нуждаете се от съвет? Посъветвайте се с нашите експерти!
Свържете се с нас

Специални прагови профили Krono Original ®

Floordreams комплект подови профили за кабелнавръзка

Алуминиевата система с кабелни трасета,специално проектираназаFloordreamsподове, е директноинтегриранав системата заподови настилки. Лесно е да сеположи, без винтове и без да е необходимо пробиване.Без размествания и с компенсация на нивото.


Дизайн с кантиран език
Обикновенодекоративен елементзащракваневKronoOriginal®TwinClicфуга.Заотделяне наразличниподови настилкиилипростокато декоративенелемент.

Flatlink
Профилът, разработен заKronoOriginal®TwinCLICфуга, дава възможност да бъде поставенакомпенсационна връзкавнастилкатапочтиизравненас подаи бездосаднирискове от спъване, причинени от повдигнатиръбове.Лесно е да сеположи, без винтове ибез да е нужно пробиване.